Ryder

141 tekstów – auto­rem jest Ry­der.

Zburzyłaś we mnie mu­ry, które bu­dowałem przez la­ta, zos­tały gru­zy do których nie chcę wracać.

Dla N. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 00:38

Życie; świat - mi­liar­dy his­to­rii zaklętych w czasie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 stycznia 2018, 23:22

Wewnątrz ocean myśli, na zewnątrz zaś kałuża, bo prze­cież ludziom którzy nas otaczają łat­wiej przez kałużę przejść, dla­tego suszy­my nasz ocean codzien­nie, aż do os­tatniej krop­li podświadomość. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2017, 22:51

Dep­resja - gdy naj­mroczniej­szym miej­scem w ja­ki kiedy­kol­wiek się znaj­dziesz jest twój umysł i dusza. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2017, 21:20

Kraina wie­cznej szczęśli­wości to nic in­ne­go jak niefi­zyczny mi­raż, ułuda nieis­tniejące­go mias­ta utopii. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 19:24

Bez­gwiez­dna noc może skry­wać gwiazdę twe­go życia, tyl­ko od­waż się wy­ruszyć w nieznane. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 listopada 2017, 20:41

Kiedy w gęstą noc gaśnie os­tatni płomyk nadziei, po­zos­ta­je czar­ny bezczas. 

aforyzm • 26 listopada 2017, 21:11

Czyż życie nie jest Mat­ri­xem, a śmierć je­dynym, os­ta­tecznym i de­fini­tyw­nym wyjściem z niego!? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 sierpnia 2017, 23:40

Widzisz jak świat płonie; czy zapłoniesz ra­zem z nim? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 16:32

Co­raz częściej roz­mo­wy między­ludzkie to tak nap­rawdę je­dynie wy­miana monologów. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2016, 16:12

Ryder

Ryder

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zburzyłaś we mnie mu­ry, [...]

7 grudnia 2018, 09:02carolyna sko­men­to­wał tek­st Zburzyłaś we mnie mu­ry, [...]

7 grudnia 2018, 00:38Ryder do­dał no­wy tek­st Zburzyłaś we mnie mu­ry, [...]

22 stycznia 2018, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]

21 stycznia 2018, 23:22Ryder do­dał no­wy tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]

18 grudnia 2017, 22:51Ryder do­dał no­wy tek­st Wewnątrz ocean myśli, na [...]

13 grudnia 2017, 21:20Ryder do­dał no­wy tek­st Depresja - gdy naj­mroczniej­szym [...]

5 grudnia 2017, 20:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kraina wie­cznej szczęśli­wości to [...]

5 grudnia 2017, 19:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kraina wie­cznej szczęśli­wości to [...]

5 grudnia 2017, 19:44Ryder sko­men­to­wał tek­st Kraina wie­cznej szczęśli­wości to [...]